O Nas Galeria Kontakt
Promyczki
Jagódki
Krasnoludki
Plan dnia Odbiór dziecka - formularz
Karta przyjęcia - formularz
Niepubliczne Przedszkole Katolickie w Nakle n.Not. - Oficjalna Strona Przedszkola

O NASZEJ PLACÓWCE

Niepubliczne Przedszkole Katolickie przy parafii św. Wawrzyńca to jedno z pierwszych przedszkoli niepublicznych , które powstało po roku 90- tym na terenie Nakła. Jesteśmy placówką dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w przedziale wiekowym od 2,5 do 6 lat. W wyj±tkowych sytuacjach wynikających z potrzeb rodziców, dopuszczamy przyjęcie dziecka młodszego. W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały dzieci:

Promyczki

Jagódki

Krasnoludki

Przedszkole ma swoją siedzibę w dwukondygnacyjnym budynku.
Na zapleczu znajduje się pełen przestrzeni ogród z atrakcyjnym placem zabaw , na terenie którego dzieci realizują naturalną potrzebę ruchu oraz zabawy.
Sale przedszkolne są bajecznie kolorowe, wyposażone w nowoczesny sprzęt , meble , pomoce dydaktyczne , bezpieczne zabawki oraz k±ciki zainteresowań tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy, k±cik do zabaw badawczych itp. Dzieci maj± dostęp do programów multimedialnych pełnych obrazków, dĽwięków i animacji oraz profesjonalnie przygotowanych ćwiczeń , do wykonywania których motywowane są przez rozbudowany system wzmocnień pozytywnych.
Baza lokalowa i dydaktyczna to tylko jeden z elementów dzięki, któremu zapewniamy dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju. Dobre warunki do zabawy , nauki, rozwijania uzdolnień , samorealizacji dostarczaj± dzieciom wiele radości i poczucie bezpieczeństwa. W naszym przedszkolu dzieci się nie nudz±, tworzymy różnorodne sytuacje aktywizuj±ce w postaci np.: imprez sportowych , spektakli teatralnych , audycji muzycznych, warsztatów ceramicznych , plastycznych , wyjazdów , uroczystości itd., które wprowadzaj± je w świat zabawy, odkrywania , poznawania , radości, humoru , wzruszeń oraz szeroko rozumianej wiedzy o świecie. Gwarantujemy naszym wychowankom oraz ich rodzicom mił±, przyjazn± atmosferę i pełne rozumienie ich potrzeb.
Każde dziecko czuje się ważne, potrzebne i ma coś do powiedzenia. Wychodz±c naprzeciw rodzicom i nowo zapisanym dzieciom organizujemy bezpłatne zajęcia adaptacyjne w miesi±cu sierpniu.
W naszym przedszkolu od wielu lat proponujemy dzieciom bogat± ofertę zajęć dodatkowych podczas , których rozwijaj± swoje zainteresowania wzbogacaj±c wiedzę o otaczaj±cym je świecie:

bezpłatne zajęcia dodatkowe:


płatne zajęcia dodatkowe: taneczne i logopedyczne zgodnie z potrzebami , zainteresowaniami dzieci oraz oczekiwaniami rodziców- każda grupa wiekowa. Rodzice oraz dzieci w naszym przedszkolu mog± liczyć na kompleksowe wsparcie psychologiczno- pedagogiczne ze strony dodatkowo zatrudnionych specjalistów : psychologa, pedagoga, logopedy, oligofrenopedagoga , terapeuty. Wsparcie polega na bież±cych konsultacjach , doradztwie oraz systemowych działaniach.